3.000 hộp lông mi acrylic

Một đơn đặt hàng từ Hoa Kỳ cho một hộp acrylic - 3.000 hộp lông mi acrylic . Chúng tôi đã hoàn thành việc sản xuất và hoàn thành bao bì, và chúng tôi sẽ gửi nó cho khách hàng về thời gian. Cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của bạn mọi lúc.

Acrylic eyelash box

Acrylic eyelash box

Acrylic eyelash box

Acrylic eyelash box