3.000 mảnh hộp lông mi sắp xếp lại khách hàng Mỹ đã được vận chuyển trơn tru!

Vào tháng 10 năm 2018, để nắm bắt tình hình thị trường nóng trước lễ hội mùa xuân và kiếm thêm tiền cho nhân viên, Acryl China đã phát động hoạt động cạnh tranh hiệu suất kéo dài ba tháng.


Nhiều khách hàng thường xuyên đặt hàng lại, do đó kết thúc bán hàng và hiệu suất sẽ được cải thiện đáng kể

Acrylic eyelash box manufacturersAcrylic eyelash box manufacturersAcrylic eyelash box manufacturersAcrylic eyelash box manufacturersAcrylic eyelash box manufacturers

Hộp lông mi acrylic này mà khách hàng trả lại đơn hàng lần này, nó có chức năng hiển thị các sản phẩm và hàng hóa lưu trữ, kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và nghệ thuật, thu hút ánh nhìn của người tiêu dùng


Chính vì điều đó, khách hàng cũng cảm thấy rất hài lòng, và đặt lại 3.000 hộp lông mi acrylic !