Acryl Trung Quốc với Pháp ngày rui nhóm hợp tác, sự hợp tác của sản phẩm của chúng tôi là acrylic triển lãm mỹ phẩm khung

Acryl Trung Quốc với Pháp hợp tác nhóm rui ngày, sự hợp tác của các sản phẩm của chúng tôi là khung triển lãm mỹ phẩm acrylic, chủ yếu được sử dụng để lưu trữ truy cập hoặc hiển thị cửa hàng mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da.

acrylic cosmetics exhibition frame

Acryl Trung Quốc được thiết kế kệ mỹ phẩm chủ yếu là tốt trong hình dạng và tinh thể rõ ràng, giống như tác phẩm nghệ thuật. Trong lớp là cao quý thanh lịch, cao cấp thời trang. Nó được hoan nghênh sâu sắc và yêu thương bởi nhiều nhà cung cấp